De gemeente Duist (ook wel Duist, de Haar en Zevenhuizen genoemd) bestond vanaf 1 januari 1818 tot 8 september 1857. Daarvoor maakte het gebied vanaf 1 januari 1812 deel uit van de gemeente Bunschoten. Vanaf 8 september 1857 ging de gemeente Duist op in de gemeente Hoogland, die op haar beurt op 1 januari 1974 weer opging in de gemeente Amersfoort.

De gemeente Duist  bestond uit Polder de Haar, Polder Neder-Duist, Polder Boven-Duist en kende maar één dorp: Zevenhuizen. Rond 1830 telde de gemeente ongeveer 160 inwoners.

Tip: Kijk op atlas1868.nl naar de gemeente Hoogland om een beeld te krijgen waar de polders en het dorp Zevenhuizen lagen.

Maak onderaan de pagina uw keuze uit de beginletter van de door u gezochte familienaam.

Opmerking: Alle familienamen beginnend met dezelfde letter zijn ook weer alfabetisch gerangschikt. Gezinnen met dezelfde familienaam (bijvoorbeeld Smits) staan alfabetisch gerangschikt op de voornaam van het gezinshoofd. Komt de naam van een gezinshoofd meerdere keren voor (bijvoorbeeld Hendrikus Jansen), dan is de huwelijksdatum bepalend geweest voor de volgorde.

Opmerking: Het zou kunnen dat ik op basis van de archiefgegevens een enkele keer een onjuiste conclusie heb getrokken. Dat geldt met name voor de periode van vóór 1811. Zo werden in de trouwboeken vaak uitsluitend de namen van de bruidegom en bruid vermeld en in de begraafboeken slechts de naam van de overledene. Mocht u iets tegenkomen waarvan u denkt dat ik gegevens verkeerd heb geïnterpreteerd, dan kunt u mij dat laten weten via het contactformulier.

Tip: om snel iets te kunnen vinden, kunt u het beste gebruik maken van de werkbalk Zoeken. Die kunt u oproepen door Ctrl+F in te drukken of via Bewerken te klikken op: Werkbalk Zoeken tonen.

Familienaam beginnend met:
Duist-A
Duist-B
Duist-D
Duist-E
Duist-G
Duist-H
Duist-K
Duist-L
Duist-M
Duist-P
Duist-R
Duist-S
Duist-T
Duist-U
Duist-V
Duist-W
Duist-Z