De gemeente Schardam bestond vanaf 1 mei 1817 tot 31 mei 1854. Op 1 januari 1812 werd Schardam (dat deel van Schardam dat ten noorden van de Uitwatering van Kennemerland lag) toegevoegd aan de gemeente Beets. Vanaf 31 mei 1854 werd Schardam weer toegevoegd aan de gemeente Beets. Die gemeente bestond tot 1 augustus 1970 en ging samen met de gemeenten Kwadijk, Middelie, Oosthuizen en Warder op in de nieuwe gemeente Zeevang.

De gemeente Schardam telde rond 1830 ongeveer 95 inwoners.

Tip: Omdat in het doopboek van Etersheim en Schardam meestal niet wordt aangegeven waar het kind geboren is, verdient het aanbeveling om ook in de gemeente Etersheim en Zuidschardam op zoek te gaan naar personen.

Nog een tip: Kijk op atlas1868.nl naar de ligging van de gemeente Beets.

Maak onderaan de pagina uw keuze uit de beginletter van de door u gezochte familienaam.

Opmerking: Alle familienamen beginnend met dezelfde letter zijn ook weer alfabetisch gerangschikt. Gezinnen met dezelfde familienaam (bijvoorbeeld Smits) staan alfabetisch gerangschikt op de voornaam van het gezinshoofd. Komt de naam van een gezinshoofd meerdere keren voor (bijvoorbeeld Hendrikus Jansen), dan is de huwelijksdatum bepalend geweest voor de volgorde.

Opmerking: Het zou kunnen dat ik op basis van de archiefgegevens een enkele keer een onjuiste conclusie heb getrokken. Dat geldt met name voor de periode van vóór 1811. Zo werden in de trouwboeken vaak uitsluitend de namen van de bruidegom en bruid vermeld en in de begraafboeken slechts de naam van de overledene. Mocht u iets tegenkomen waarvan u denkt dat ik gegevens verkeerd heb geïnterpreteerd, dan kunt u mij dat laten weten via het contactformulier.

Tip: om snel iets te kunnen vinden, kunt u het beste gebruik maken van de werkbalk Zoeken. Die kunt u oproepen door Ctrl+F in te drukken of via Bewerken te klikken op: Werkbalk Zoeken tonen.

Familienaam beginnend met:
Schardam-A
Schardam-B
Schardam-D
Schardam-F
Schardam-G
Schardam-H
Schardam-J
Schardam-K
Schardam-L
Schardam-M
Schardam-N
Schardam-P
Schardam-R
Schardam-S
Schardam-T
Schardam-V
Schardam-W
Schardam-Z