Zou u – net als in het tv-programma Verborgen Verleden – ook wel eens wat meer willen weten over uw voorouders, maar komt u er niet toe dat allemaal zelf uit te pluizen, dan wil ik u daarbij graag van dienst zijn.

Tegen zeer redelijke tarieven heb ik al tal van gedegen onderzoeken verricht, waarbij zowel geduld als zorgvuldigheid van groot belang zijn, het geduld om bijvoorbeeld een doopboek bladzijde na bladzijde door te nemen om zo te achterhalen wanneer iemand gedoopt werd.

Een gedegen onderzoek betekent voor mij dat ik altijd de originele akten raadpleeg en nooit genoegen neem met wat anderen uitgeplozen hebben. Bovendien kunnen de originele akten tal van gegevens bevatten die interessant zijn, zoals het beroep van de voorouder, zijn adres, de oorzaak van zijn overlijden (wordt soms vermeld in de begraafboeken) en de plaats van geboorte (kan een andere zijn dan de plaats waar hij gedoopt is).

Op internet zijn weliswaar tal van stambomen te vinden, maar deze zijn vaak onbetrouwbaar en verre van volledig. Er vindt nogal wat kopieergedrag plaats, zonder dat men nagaat of de gegevens wel juist zijn. En menigmaal heeft men niet de tijd en de moeite genomen om de akten op te zoeken en in te zien. Dan wordt bijvoorbeeld volstaan met de opmerking: geboorte omstreeks 1776.

Omdat ik de beschikking heb over vrijwel alle geboorteakten, huwelijksakten met bijlagen, overlijdensakten, doopinschrijvingen, trouwboeken en begrafenisregisters, ben ik in staat om deze te raadplegen en zeer nauwkeurig te werk te gaan.

De zorgvuldigheid die ik betracht komt ook tot uitdrukking dat ik alle gegevens voor een tweede keer check en dat ik heel duidelijk aangeef welke gegevens 100% zeker zijn en welke niet.

Kortom: het onderzoek naar uw voorouders is bij mij in goede en betrouwbare handen.

Laat u erdoor verrassen, want één ding is zeker: u zult uw voorouders leren kennen en dingen over hen te weten komen die u totaal niet had verwacht.

Reinhart Derkse